ኣገልግሎት መንነት

 • ኣርባዕተ (4) ናይ ቀረባ ስእሊ (35x45) ክልተ ኣእዛን ዘርኢ ፊት ንፊት ዝተሳእለ፡ ድሕሪ ባይታ (back ground) ጻዕዳ ኪኸውን ኣለዎ፡
 • ናይ ክልተ ወለዲ ኤርትራዊ ቅዳሕ ወረቐት መንነት፡
 • ናይ ስድራ-ቤት መረጋገጺ ሰነድ (Family Person Bevis) ምስክርነት ዕለተ ልደት ውላድ፡
 • ቅዳሕ ፓስፖርት
 • ወለዲ ኣመልካቲ ኤርትራዊ ዜጋታት ኮይኖም ብሞት ወይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ወረቐት መንነት ዘይሓዙ ምስ ዝኾኑ፡ ብመሰኻኸር ይረጋገጽ፡
  1. ሰለስተ መሰኻኽር ዜግነቶም ብትውልዲ ኤርትራውያን፡ ዕድመኦም ልዕሊ 40 ዝኾኑ፡
  2. መሰኻኽር ቅዳሕ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ሒዞም ኪቐርቡ ይግባእ፡
  3. መሰኻኽር ዘይረኸበ ኣብ ኤርትራ ናይ ቀረባ ቤተ-ሰብ ወኪሉ ጉዳዩ ኪፍጸም ይኽእል፡
 • ብዘይካ ብሓኪም ዝተኣዘዘ መነጸር ዓይኒ፡ ካልእ ኣይፍቀድን፡
 • ምስ እምነትን ሃይማኖትን ዝተኣሳሰረ ቆብዕን መዓመምያን እንተዘይኮይኑ፡ ባርኔጣ....ወዘተ ኣይፍቀድን፡
 • ኣመልካቲ ካብ 21 ዕድሚኡ ናይ ኣታዊኡ መረጋገጺ ሒዙ ኪቐርብ ኣለዎ፡
 • ኣመልካቲ ቆጸራ ምስ ሓዘ፡ ዝግባእ ዋጋ ወረቐት መንነት ከፊሉ፡ ዝኸፈለለኡ ቅብሊት ሒዙ ኪቐርብ ይግባእ፡
 • ክፍሊት ኤርትራዊ መንነት ወረቐት፡

መንነት ንምትካእ

 • ሒዝዎ ዘሎ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት
 • ኣርባዕተ (4) ናይ ቀረባ ስእሊ (35x45) ክልተ ኣእዛን ዘርኢ ፊት ንፊት ዝተሳእለ፡ ድሕሪ ባይታ (back ground) ጻዕዳ ኪኸውን ኣለዎ፡
 • ብዘይካ ብሓኪም ዝተኣዘዘ መነጸር ዓይኒ፡ ካልእ ኣይፍቀድን፡
 • ምስ እምነትን ሃይማኖትን ዝተኣሳሰረ ቆብዕን መዓመምያን እንተዘይኮይኑ፡ ባርኔጣ....ወዘተ ኣይፍቀድን፡
 • ኣመልካቲ ካብ 21 ዕድሚኡ ናይ ኣታዊኡ መረጋገጺ ሒዙ ኪቐርብ ኣለዎ፡
 • ኣመልካቲ ቆጸራ ምስ ሓዘ፡ ዝግባእ ዋጋ ወረቐት መንነት ከፊሉ፡ ዝኸፈለለኡ ቅብሊት ሒዙ ኪቐርብ ይግባእ፡

ሓድሽ መንነት ንምውጻእ

 • ኣርባዕተ (4) ናይ ቀረባ ስእሊ (35x45) ክልተ ኣእዛን ዘርኢ ፊት ንፊት ዝተሳእለ፡ ድሕሪ ባይታ (back ground) ጻዕዳ ኪኸውን ኣለዎ፡
 • ብዘይካ ብሓኪም ዝተኣዘዘ መነጸር ዓይኒ፡ ካልእ ኣይፍቀድን፡
 • ምስ እምነትን ሃይማኖትን ዝተኣሳሰረ ቆብዕን መዓመምያን እንተዘይኮይኑ፡ ባርኔጣ.... ወዘተ ኣይፍቀድን፡
 • ኣመልካቲ ካብ 21 ዕድሚኡ ናይ ኣታዊኡ መረጋገጺ ሒዙ ኪቐርብ ኣለዎ፡
 • ኣመልካቲ ቆጸራ ምስ ሓዘ፡ ዝግባእ ዋጋ ወረቐት መንነት ከፊሉ፡ ዝኸፈለለኡ ቅብሊት ሒዙ ኪቐርብ ይግባእ፡
 • መረጋገጺ ሰነድ ካብ ፖሊስ

ወረቐት መንነት ንትሕቲ ዕድመ ንምውሳድ ኪማላእ ዘለዎ ሰነዳት

 • ናይ ክልተ ወለዲ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ቅዳሕ፡ ከምኡ’ውን ናይ ስድራቤት Family Person Bevis ወይ ምስክርነት ልደት ቆልዓ
 • ኣርባዕተ (4) ናይ ቀረባ እዋን ስእሊ (3 x 3)፡ ክልቲኡ ኣእዛን ኪርአ ኣለዎ
 • ብጽፈት ዝተመልአ ፎርም መሕትት ወረቐት መንነት ንትሕቲ ዕድመ
 • ቅዳሕ ናይ ትቕመጦ ሃገር ፓስፖርት
 • ህጹጽ ኣገልግሎት ዝበሃል፡ ሰነዳትን ገንዘብን ካብ ዝበጽሓሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ (7) ናይ ስራሕ መዓልታት ዝወሃብ ኢዩ
 • ክፍሊት ዝምልከት ንንቡር ኣገልግሎት፡ 210 ክሮኖር፡ ንህጹጽ ኣገልግሎት 310 ክሮኖር
 • ንቡር ኣገልግሎት ዝበሃል፡ ሰነዳትን ገንዘብን ካብ ዝበጽሓሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 14 ናይ ሰራሕ መዓልታት ዝወሃብ ኢዩ
 • ብ Post Office ዝለኣኽ ሰነድ ዝወስዶ መዓልታት ኣብ ቁጽሪ 5 - 6 ንዝተጠቕሰ ዝጽብጽብ ኣይኮነን
ዓይነት መንነት ካብ 18 – 20 ኣብ መበል 21 ኣብ መበል 23 ኣብ ረፈረንድም ዘየውጽአ * ኣገልግሎት ፖስታ
ሓድሽ መንነት ንምውጻእ 220 ክሮኖር 340 ክሮኖር 580 ክሮኖር 3700 ክሮኖር 100 Sek
መንነት ንምትካእ 870 ክሮኖር 100 Sek
ካብ ስቶክሆልም ወጻኢ ንዝቕመጡ መልኣኺ ሰነድ ዋጋ:
ዕላዊ = 100 ክራውን / ህጹጽ = 120 ክራውን

ቁጽሪ ባንክ ሕሳብ

ሃገር ቁጽሪ ሕሳብ Swift Code
ስዊድን Nordea Plusgiro no. 17 25 69-6  
ኖርወይ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS
ዳንማርክ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS
ፊንላንድ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS