ፓስፖርት ንምውጻእ ዘድሊ ቅጥዕታት

 • ፓስፖርት ንምሕታት ናብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ቆንስላዊ ጉዳያት ብኣካል ብቖጸራ ይመጽእ።
 • ኣብ ፓስፖርት ኪዉሰኹ ዝሕተተሎም ተሰነይቲ ትሕቲ 10 ዕድመ'ውን ብኣካል ይቐርቡ። ኣብ ሓደ ፓስፖርት ካብ 3 ተሰነይቲ ንላዕሊ ምውሳኽ ኣይፍቀድን።
 • ወለዶም ዜግነታዊ ወረቐት መንነት ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ፓስፖርት ኣይፍቀዶምን።
 • ፓስፖርት ዘውጽእ ብቆጸራ ይመጽእ፡ ዝኸፈሎ ገንዘብ ኣብ ሕሳብና ምስ ኣተወ ጥራይ ፎርም ይመልእ።

ዝጥለቡ ሰነዳት

 • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት original ከምኡ'ውን ቅዳሕ፡
 • Person bevis ካብ ስካተቨርከት (Skatteverket)፡
 • ቅዳሕ ፓስፖርት ሽወደን፡ ወይ ዜጋ ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት የቕርብ፡
 • ስእሊ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ስቱዲዮ ዝተሳእለ ኣርባዕተ (35 x 45 mm) ዓቐን ዘለዎ ኮይኑ፡ ብቐጥታ ናብ ካሜራ ዝጠመተን ምሉእ ገጽን እዝንኻ ዘርኢ፡ ምስሓቕ ኣይፍቀድን እዩ፡
 • ኣብ ፓስፖርት ዝውሰኹ ትሕተ-ዕድመ Familj person bevis ካብ ስካተቨርከት (Skatteverket)፡ ንነብስ-ወከፎም ኣርባዕተ (35 x 45 mm) ናይ ፓስፖርት ዓቐን ዘለዎ ስእልን የድሊ፡
 • ክፍሊት ፓስፖርት ሰለስተ መዓልቲ ቅድሚ ቖጸራ ይኽፈል። ዝኸፈለሉ ቅብሊት ኣብ ቖጸራ የቕርብ፡
 • ግቡኣት መሕወይ ግብሪን ካልእን ኪማላእ ኣለዎ፡
 • ፓስፖርት ዘጥፍኣ መረጋገጺ ሰነድ ካብ ፖሊስ የቕርብ፡ ከምዘጥፍአ ኣብ ኤምባሲ ይምዝገብ፡ ድሕሪ ሓደ ዓመት መተካእታ ፓስፖርት ይሓትት፡
 • ስም፡ ዕለት ልደት፡ ቦታ ልደትን ፊደላትን ምቕያር ፍቑድ ኣይኮነን፡
ዓይነት ኣገልግሎት ዓበይቲ ትሕቲ ዕድመ (18 ዓመት)
ሓድሽ ፓስፖርት ወይ መተካእታ ንዝወደቐ ፓስፖርት 2 000 SEK ንዓበይቲ 1 550 SEK ትሕቲ ዕድመ (18 ዓመት)
መተካእታ ንዝጠፍኣ ፓስፖርት 2 450 SEK ንዓበይቲ 2 000 SEK ትሕቲ ዕድመ (18 ዓመት)
ምስ ወላዲ ኣብ ፓስፖርት ዝኣትዉ ተሰነይቲ 300 SEK ንሓደ ቆልዓ

ቁጽሪ ባንክ ሕሳብ

ሃገር ቁጽሪ ሕሳብ Swift Code
ስዊድን Nordea Plusgiro no. 17 25 69-6  
ኖርወይ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS
ዳንማርክ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS
ፊንላንድ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS