ቪዛ ንምሕታት ዝጥለቡ ሰነዳት

  • ፓስፖርት (ብውሑድ ናይ 6 ወርሒ ብቕዓት ዘለዎ) ከምኡ'ውን ቅዳሕ
  • ብግቡእ ዝተመልኣ መሕተት ቪዛ ቅጺ (ንኣሳልጦን ጽፈት ስራሕን እዚ ቅጺ ብኮምፒተር ተመሊኡ ኣብ ወረቐት ተጻሒፉ ክመጽእ ይጥለብ)
  • ስእሊ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ስቱዲዮ ዝተሳእለ ክልተ (35 x 45 mm) ዓቐን ዘለዎ ኮይኑ፡ ብቐጥታ ናብ ካሜራ ዝጠመተን ምሉእ ገጽን እዝንኻ ዘርኢ፡ (ምስሓቕ ኣይፍቀድን)

ኣገልግሎት ቪዛ

  • * ዕላዊ: ካብ ተሳለጠሉ 14 መዓልቲ
  • ** ህጹጽ: ካብ ተሳለጠሉ 7 መዓልቲ
ዓይነት ቪዛ * ዕላዊ ** ህጹጽ ዋጋ መልኣኺ ፖስታ
ቱሪስት 410 Sek 490 Sek 100 Sek
ንግዲ 570 Sek 650 Sek 100 Sek
ትራንዚት 250 Sek 290 Sek 100 Sek
ካልእ 410 Sek 490 Sek 100 Sek

ቁጽሪ ባንክ ሕሳብ

ሃገር ቁጽሪ ሕሳብ Swift Code
ስዊድን Nordea Plusgiro no. 17 25 69-6  
ኖርወይ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS
ዳንማርክ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS
ፊንላንድ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS