ሓዳሽ ፓስፖርት ንዝሓትት (New Passport)

 • ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ብምቕራብ ቅጺ መሕተቲ ፓስፖርት ምምላእ
 • ክልተ (2) ስእሊ 45×35 (ኣብ ስትዲዮ ኮይኑ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ)
 • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ኦርጂናል ምስ ቅዳሕ
 • ብምኽንያት መርዓን ካልእን ምኽንያት ዝነበረ ስም፡ ዕለተ ልደት፡ ቦታ ልደት ክቕየር ምስ ዝድለ፡ እቲ ዝቕየር ብቤት ፍርዲ ምስ ጸደቐን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸን መበቆል (ኦርጅናል) ምስ ቀረበ ጥራይ ይኸውን
 • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ።
 • ሰነድ ነባርነት Personbevis ካብ Skatteverket / Tax office/
 • ህልው ኦርጂናል ፓስፖርት ምስ ቕዳሕ
 • መሕወይ ግብሪ Clearances
 • ክፍሊት ንልዕሊ 18 ዓመት 2000 SEK ንትሕቲ ዕድመ 1500 SEK
 • ተሰሪሑ ምስ መጸ ንመላኣኺ ቡስጣ 180 SEK

መዓልቱ ዝኣኸለ (ዝወደቐ) ፓስፖርት መተካእታ (Expired Passport)

 • ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ብምቅራብ ቅጺ መሕተቲ ፓስፖርት ምምላእ
 • ክልተ (2) ስእሊ 45×35 (ኣብ ስትዲዮ ኮይኑ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ)
 • ተዋሂቡ ዝጸነሐ ፓስፖርትን ቅዳሕን
 • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ቅዳሕ
 • ብምኽንያት መርዓን ካልእ ምኽንያታት ዝነበረ ስም፡ ዕለተ ልደት፡ ቦታ ልደት ክቕየር ምስ ዝድለ፡ እቲ ዝቕየር ብቤትፍርዲ ምስ ጸደቐን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስ ተረጋገጸን መበቆል (ኦርጅናል) ምስ ቀረበ ጥራይ ይኸውን
 • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ።
 • ሰነድ ነባርነት Personbevis ካብ Skatteverket / Tax office/
 • ኦሪጂናል ፓስፖርት ናይ ካልእ ሃገር ምስ ዝህልው ምስ ቅዳሕን
 • ፓስፖርት ኤርትራ ኣቐዲሞም ሒዞም ንዝጸንሑ ንኹሉ ዜጋ (ዕድመ ብዘየገድስ ) ክፍሊት 1000 Sek
 • መሕወይ ግብሪ Clearances
 • ተሰሪሑ ምስ መጸ ንመላኣኺ ቡስጣ 180 SEK

ዝጠፈአን ዝተባላሸወ ፓስፖርት መተካእታ ዝሓትት (Lost & Damage)

 • ፓስፖርት ከምዝጠፈአ ዘረጋግጽ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ማለት ፖሊስ /ምምሕዳር መረጋገጺ ወረቀት
 • ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ብምቅራብ ቅጺ መሕተቲ ፓስፖርት ምምላእ
 • ክልተ (2) ስእሊ 45×35 (ባዮመትሪክ ኮይኑ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ)
 • ቅዳሕ ተዋሂቡ ዝጸነሐ ፓስፖርት
 • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ምስ ቅዳሕ
 • ብምኽንያት መርዓን ካልእ ምኽንያታት ዝነበረ ስም፡ ዕለተ ልደት፡ ቦታ ልደት ክቕየር ምስ ዝድለ፡ እቲ ዝቕየር ብቤትፍርዲ ምስ ጸደቐን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስ ተረጋገጸን መበቆል (ኦርጅናል) ምስ ቀረበ ጥራይ ይኸውን
 • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ናይ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ።
 • ሰነድ ነባርነት Personbevis ካብ Skatteverket / Tax office/
 • ክፍሊት ንልዕሊ 18 ዓመት 2500 sek  ንትሕቲ ዕድመ 2000 Sek
 • ተሰሪሑ ምስ መጸ ንመላኣኺ ቡስጣ 180 Sek

ሌሰ ፓሰ (Lassier Passer)

 • ቅዳሕ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት
 • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ዘይብሉ ሓድሽ ወረቐት መንነት ንምውጻእ ቅጥዕታት የማልእ
 • ኣርባዕተ ስእሊ 45×35 (ባዮመትሪክ ኮይኑ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ ክኸዉን ይግባእ)
 • ሌሰ ፓሰ ጠቕሊሉ ንኤርትራ ንዝምለስ ወይ ጥርዝያ / Deport ጥራይ ይወሃብ
 • ክፍሊት 600 Sek

ቁጽሪ ሕሳብ ባንክ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ