ቪዛ ንምሕታት ዝጥለቡ ሰነዳት

  • ፓስፖርት ብዉሑድ ልዕሊ ሽድሽተ ወርሒ ዕድመ ዘለዎ
  • ኦርጂናል ፓስፖርትን ቅዳሕን የቕርብ
  • ብዘይ ጉድለት ዝተመልአ ቅጺ መሕተቲ ቪዛ
  • ኤርትራዊ ዜጋ ካልእ ፓስፖርት ዝሓዘ፡ ቪዛ ክሓትት እንተኾይኑ፡ ምሉእ ስምን ኤርትራ ወረቐት መንነትን ቅዳሕን፡ ቁ. ተሌፎን ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ቀረባ ተሓታቲ።
  • 2 ስእሊ (ባዮመትሪክ ኮይኑ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ ክኸዉን ይግባእ)
  • ክፍሊት ንቡር 600 Sek

ቁጽሪ ሕሳብ ባንክ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ