ቪዛ ንምሕታት ዝጥለቡ ሰነዳት

  • ፓስፖርት ብዉሑድ ልዕሊ ሽድሽተ ወርሒ ዕድመ ዘለዎ
  • ኦርጂናል ፓስፖርትን ቅዳሕን የቕርብ
  • ብዘይ ጉድለት ዝተመልአ ቅጺ መሕተቲ ቪዛ
  • ኤርትራዊ ዜጋ ካልእ ፓስፖርት ዝሓዘ፡ ቪዛ ክሓትት እንተኾይኑ፡ ምሉእ ስምን ኤርትራ ወረቐት መንነትን ቅዳሕን፡ ቁ. ተሌፎን ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ቀረባ ተሓታቲ።
  • 2 ስእሊ (ባዮመትሪክ ኮይኑ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ ክኸዉን ይግባእ)
  • ክፍሊት ንቡር 600 Sek

ቁጽሪ ሕሳብ ባንክ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ

ሃገር ቁጽሪ ሕሳብ Swift Code
ስዊድን Nordea Plusgiro no. 17 25 69-6  
ኖርወይ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS
ዳንማርክ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS
ፊንላንድ Nordea Bank-IBAN No. SE74 9500 0099 6026 0172 5696 NDEASESS

ቅዳሕ ብባንክ ዝተገብረ ክፍሊት መረጋግጺ ክለኣክ ኣሎዎ። እቲ ዝኸፍል ዘሎ ሰብ ንካልእ ምስ ዝኸፍል ስም ተገልጋሊን ቁጽሪ መንነት ኣብቲ MEDDELANDE ዝብል ቦታ ክጸሓፍ ይግባእ።

ካብ’ዞም ኣብ ላዕሊ ንከማልኡ ተዘርዚሮም ዘለዉ ነጥብታት ምስ እተጉድሉ ከስዕብ ዝኽእል ናይ ኣገልግሎት ምድንጓይ ኤምባሲ ተሓታቲ ኣይኮነን።